+ 한국어 버전 홈페이지로 이동  

1 талдаа/2 талдаа 1 талдаа 2 талдаа
Нисэх eдeр
[출국일 선택] Огноо :   Нислэгийн дугаар : Нисэх цаг : Буух цаг :
Захиалагчын овог нэр   
Хvйс   Эрэгтэй Эмэгтэй
Утасны дугаар    - -
И-майл хаяг   
Нисэх хvний тоо    Нисэх хvний тоог дээрх хvснэгтээс сонговол
   паспортын дугаар оруулах хvснэгт гарч ирнэ.

  ※ Хэдэн хvн хамт явахыг сонгоно уу.
Хамт явж байгаа хvний мэдээлэл   ※ Овог нэр, Нэр /Англиар/, Овог /Англиар/, Паспортын дугаараа оруулна уу.
      (Явах хvний тоог сонговол оруулах хvснэгт гарч ирнэ.)
Нисэх хvний овог нэр, паспортын дугаар, тeрсeн он сараа оруулна уу
Ангилал Овог /Англиар/ Нэр /Англиар/ Тeрсeн он сар
(ex) 19750424
Паспортын дугаар Паспортын дуусах
хугацаа
Санал хvсэлтээ оруулна уу